Membrii

Pentru a dobândi calitatea de membru al C.A.R.PIM I.F.N. trebuie îndeplinite următoarele condiții :

– calitatea de persoană fizică salariată sau care obține venituri

– domiciliul stabil în județul Sibiu

 

Drepturile membrilor CAR PIM I.F.N.

– votează la Adunările Generale (fiecare membru are dreptul la un singur vot, indiferent de valoarea fondului său social);

– aleg și pot fi aleși în organele de conducere;

– utilizează nediscriminatoriu produsele și serviciile CAR PIM I.F.N.;

– în cazul decesului membrului CAR PIM I.F.N., moștenitorii legali pot primi un ajutor de deces, nerambursabil, în condițiile stabilite de Consiliul Director;

– se poate adresa organelor de conducere ale Federației CAR;

– în cazul în care membrii constată că în desfașurarea activității CAR PIM  I.F.N., a Consiliul Director nu sunt respectate prevederile statutare, se comit abuzuri sau le sunt lezate drepturile statutare, pot solicita, conform prevederilor statutare ale CAR, convocarea Adunării Generale a membrilor CAR, pentru a se stabili măsuri corespunzătoare.

Obligaţiile membrilor C.A.R. PIM I.F.N.

– să respecte prevederile statutului C.A.R. PIM I.F.N., cerinţele politicilor interne/normelor şi procedurilor de funcţionare, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului Director;

– să respecte şi să îndeplinească cerinţele stabilite de către Consiliul Director în legătură cu dobândirea calităţii de membru al C.A.R. PIM I.F.N.;

– să achite ratele şi dobânda la împrumuturile contractate, în condiţiile contractuale stabilite şi să se achite la timp de alte obligaţii contractuale asumate faţă de C.A.R. PIM I.F.N.;

– să nu întreprindă acţiuni care să aducă atingere gravă patrimoniului sau imaginii C.A.R. PIM I.F.N.;