Legislatie

Casa de ajutor reciproc PIM I.F.N. Sibiu funcționează în baza următoarelor legi :

 • Legea nr.246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile;
 • Legea nr.93/2009, privind Instituțiile Financiare Nebancare;
 • Legea nr.122/16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc;
 • Legea nr.82/24 decembrie 1991, a contabilității;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea nr.227/2015, Codul fiscal;
 • Legea nr.53/24 ianuarie 2003, Codul muncii;
 • OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Prevederile statutului C.A.R.PIM I.F.N.;
 • Alte prevederi legale referitoare la activitatea C.A.R.PIM I.F.N.