Imprumuturi

    C.A.R PIM I.F.N. trebuie să ajungă primul partener financiar al membrilor săi. Astfel, dorim să furnizăm membrilor noștri diferite tipuri de împrumuturi pentru nevoi personale, care corespund necesităților lor.

     Acordarea unui împrumut se face pe baza bonității solicitantului. Criteriile de eligibilitate țin cont de “cei 5 C ai creditării”, folosiți în C.A.R.-urile membre FEDCAR, și anume : Capacitate de plată, Capacitate de garantare, Capacitate de economisire, Caracter, Istoria de Credit.

    În cazul refuzului acordării împrumutului în cuantumul solicitat, C.A.R.PIM I.F.N. consiliază financiar solicitantul și face o contraoferta în conformitate cu posibilitățile financiare reale ale acestuia.

      Plățile împrumutului (incluzând principalul și dobânda) trebuie făcute în conformitate cu termenii contractului. Acestea se poate face anticipat, fără penalități.

       Plățile împrumutului vor fi acceptate în orice zi lucrătoare. Dovada plății va fi reprezentată întotdeauna de un document scris.

    Niciun membru sau un grup de membri considerați înrudiți pentru scopul împrumuturilor, care depind de aceeași sursă de venituri, nu pot împrumuta sau nu se pot angaja financiar față de C.A.R.PIM I.F.N. peste limita unui procent stabilit de Consiliul Director, în funcție de mărimea activelor totale.

       Scopurile împrumuturilor se referă la :

– cumpărarea unor produse de folosință îndelungată;

– amenajarea/repararea de locuințe;

– taxe școlare/universitare;

– fonduri pentru concedii sau alte evenimente importante;

– taxe medicale;

– și altele.