Fond social

 Fondul social reprezintă economiile dumneavoastră în cadrul C.A.R PIM I.F.N., iar fiecare depunere este recompensată cu o dobândă anuală avantajoasă, neimpozabilă. Acesta nu reprezintă un depozit, deci nu este condiționat de timp.

  Fondul social al membrilor este materializat, evidențiat pe fiecare membru în parte și aparține acestora sau moștenitorilor legali.

  Fondul social inițial se constituie dintr-o singură depunere, iar membrul poate beneficia de serviciile C.A.R.PIM I.F.N.numai după depunerea acestuia.

  Retragerea fondului social atrage, după sine, pierderea calității de membru.