Despre noi

Casa de Ajutor Reciproc PIM I.F.N. este o instituție de interes general sau comunitar, fără scop patrimonial, creată pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a membrilor.

Casa de Ajutor Reciproc PIM a fost înregistrată la Judecătoria Sibiu prin Sentința Civilă nr.2991 din 14 aprilie 1997, având personalitate juridică de drept privat.

Scopul urmărit este cel al dezvoltării legăturilor de solidaritate, sprijin și întrajutorare materială a membrilor săi, prin atragerea de fonduri sociale și acordarea de împrumuturi.

Pe lângă cadrul legal de înființare ca ONG (OG 26/2000), Casele de Ajutor Reciproc funcționează și în baza statutului de Instituție Financiara Nebancară – IFN, conform legii 93/2009. Această lege ne încadrează ca fiind instituție financiară și nu de credit. În consecintă, este interzisă creditarea persoane juridice și atragerea de depozite, sau fonduri rambursabile.

Sursa împrumuturilor acordate o constituie depunerile membrilor într-un cont personal, denumit “fond social”. Fondurile sociale nu sunt fonduri rambursabile și nici nu au caracterul de depozit.

Fondurile sociale sunt purtătoare de dobândă. Nivelul dobânzii este stabilit în funcție de capacitatea financiară, condițiile economice locale, de concurență și de nevoile de echilibru financiar.

Activitatea legată de obiectul de activitate, este scutită de taxe și impozite.

Afilieri

Casa de Ajutor PIM este membră a Federației Caselor de Ajutor din România din anul 2005, organizație neguvernamentală, de îndrumare și control, de reprezentare pe plan național și internațional.

Federația Caselor de Ajutor Reciproc este singura organizație de reprezentare a caselor de ajutor reciproc din România, iar la rândul ei, este membră a Consiliului Mondial al Uniunilor de Credit – WOCCU. Acesta reprezintă o platformă de dezvoltare, pregătire, dar și promovare a practicilor și normelor de administrare ale Uniunilor de Credit membre, din fiecare țară.

Obiectivele noastre sunt

  • Sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătățirii situației lor economice și sociale, precum și încurajarea dezvoltării comunităților locale;
  • Asigurarea, în mod egal, a acelorași drepturi și obligații pentru fiecare membru afiliat;
  • Asigurarea nediscriminatorie a posibilității egale a tuturor membrilor de a participa la buna desfășurare a activității C.A.R. și încurajarea controlului utilizării fondurilor C.A.R de către aceștia;
  • Încurajarea membrilor în vederea participării la constituirea fondului lor social în cadrul C.A.R. și protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării;
  • Acordarea, cu aceleași condiții, de împrumuturi membrilor și asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate;
  • Practicarea unor tehnici de management moderne, specifice instituțiilor financiare nebancare;
  • Stabilirea prețului produselor și serviciilor financiare, astfel încât membrii să poată beneficia de sprijinul unei instituții capitalizate, solide și sigure, care să poată veni în întâmpinarea nevoilor lor;